Obsah

 1. Obchodní příležitost
  • Hrubé zadání obsahu dodávky (high level requirements)
  • Estimace
  • Obchondní případ
 2. Bidding
  • Znalost obchodního případu zákazníka a cíle projektu 
  • Analýza konkurence, technická a obchodní
  • Vyjednávací strategie zákazníka (cherry picking, last offer, atd.)
  • Dosažení win/win pozice
 3. Smlouva
  • Obsah dodávky
  • Postup objednávání jednotlivých etap
  • Termíny dodání jednotlivých etap
  • Pojištění
  • Ceny
  • Platební podmínky
  • Funkcionality, kvalita a standardy
  • Akceptace a výkonost jednotlivých etap
  • Penalizace a odpovědnost za případné ztráty
  • Rozdělení odpovědností při dodávce
 4. Analýza
  • Shromáždění požadavků
  • Návrh dokumentu definující požadavky dodávky
  • Revize požadavků 
  • Podpis kompletních požadavků zadání dodávky
 5. Design
  • High level design
  • Low level design
 6. Zajištění zdrojů
  • Lidské zdroje
  • HW předobjednání
  • HW/SW třetích stran a licencí 
 7. Příprava lokalit/prostředí
  • Napájení
  • Stojany
  • Chlazení
  • Konektivita
  • Přístupy
 8. HW/SW doručení
  • časování dodávky HW ETA
  • proclení
  • přístupy do závodu
  • závoz a uskladnění v průběhu instalace
  • likvidace odpadu 
  • náhradní díly uskladnění
 9. Instalace
  • HW
  • Cabling & labeling
  • Elektro revize a zaúpojení
  • FW ověření a upgrade
  • Instalace SW a posledních patchů
 10. Integrace
  • Implementační plán do testovacího a produkčního prostředí
  • IP plán, VLAN, BGP, FW prostupy apod.
  • Připravené licence
  • Základní konfigurace 
 11. Akceptační testy
 12. Migrace
  • fázová vs. big bang migrace
  • revize legacy dat
  • ověření konzistence dat
  • migrace dat 
  • ověření konzistence dat po migraci
  • testovací provoz
  • plný provoz
 13. Stabilní období a monitoring
  • žádné kritické alarmy
  • žádné výpadky SW komponent nebo HW
 14. Školení
 15. Fáze předání projektu
  • Finální dokumentace (HLD, LLD)
  • Seznam materiálu 
  • Finální aktivní konfigurace
  • Seznam uskotečněných testů
  • Smlouvy v el. formě
 16. Uzavření etapy / projektu
  • Částečná akceptace
  • Finální akceptace
 17. Předání do údržby
  • Předání Servisních smluv
  • Předání přístupů
  • Předání packing listů a seznamu dodaného HW
  • Kompletní dokumentace HLD, LLD, FRS
  • Dokumentace k údržbě Maitnenance Guide apod.
  • Vzdálený přístup
  • Kontakty a přístupy na Supportní portál
  • Eskalační postupy
  • Licence a SW verzí
  • Zálohy zařízení nebo SW
 18. KPI a SLA
  • Smlouva definující požadované Key Performance Indicators
  • Smlouva definující Service Level Agreement 
 19. Komunikace
  • Definice komunikace v průběhu doručení projektu
   • Schůzky
   • Reportování
   • Eskalace
   • Steering Committee schůzky
 20. Reportování
  • Progres doručení projektu dle plánu
  • Variace od původního plánu
  • Revize risků a změny
  • Problémy a výzvy za uplynulé období
  • Změny v rozsahu zadání a jeho dopady – časové / komerční
  • Zdroje a jejich potřeby (aktuální vs. plánované)

Leave a Reply