10 nejdůležitějších dovedností v oblasti řízení projektů.
Projektoví manažeři musí zvládnout řadu dovedností, aby byli schopni efektivně vykonávat svou práci a v konečném důsledku prospívat jak své fimě, tak ostatním účastníkům projektu. Tyto schopnosti lze získat ze zkušeností na předchozích projektech které se shraňují v průbehu let. Nabízejí však velké výhody, které by mohly výrazně přispět k profesnímu rozvoji projektových manažerů. Níže naleznete několik hlavních dovedností v oblasti řízení projektů, které by projektoví manažeři měli mít:

 1. Vedení
  Otázka úspěšného vedení projektu bude vždy ústředním bodem obchodního úspěchu. Tato dovednost umožňuje projektovým manažerům aplikovat vize obchodní společnosti a vést týmy efektivně k jejím cílům.
 2. Komunikace
  Komunikace jde ruku v ruce se schopnostmi vedení týmu. Abychom byli efektivním, musí být jasné, co projektové týmy musí udělat. Komunikace se však neomezuje pouze na projektový tým, ale vztahuje se také na všechny zúčastněné strany, včetně investorů, dodavatelů a zákazníků.
 3. Schopnost plánování
  Další z nejdůležitějších dovedností projektového manažera je schopnost vytvářet harmonogramy projektů. Bylo však zjištěno, že mnoho projektových manažerů v této dovednosti chybuje a je to oblast která potřebuje výrazně zlepšit.
 4. Řízení rizik
  Řízené různorodých projektů vede postupně ke zlepšení dovednosti řízení rizik. Unikátní a komplexní projekty představují větší náročnost, kterou zvládnou pouze vyspělí projektoví manažeři. Umět identifikovat rizika a předvídat jejich potenciální dopad na projekt je známkou kontroly nad vaším projektem.
 5. Vyjednávání
  Projektoví manažeři, kteří mají vynikající vyjednávací schopnosti, pravděpodobně vyřeší konflikty, které mohou mezi účastníky projektu vzniknout.
 6. Vyjednání smluv
  Schopnost vyjednat obsah smlouvy je velmi užitečné při udržování vztahů s investorem, zákazníkem a dodavateli.
 7. Vedení týmu
  U středně velkých a velkých dodávek je velice důležité mít schopnost vést a motivovat tým expertů, sdílet zkušenosti z předchozích projektů a nabídnout zlepšení znalostí jednotlivých členů týmu.
 8. Řízení nákladů
  Pro většinu podniků má zásadní dopad schopnost řízení nákladů vynaložených v průběhu projektu. Projektoví manažeři, kteří mají znalosti v této oblasti, mají schopnost dodávat projekty nejen včas, ale také dle dohodnutého rozpočtu.
 9. Kritické myšlení
  Je faktem, že kritické myšlení je základem všech správných rozhodnutí a firemní rozhodnutí není výjimkou z tohoto pravidla. Projektoví manažeři, kteří zvažují výhody a nevýhody potenciálních odpovědí na konkrétní problémy, procvičují kritické myšlení. Tato dovednost odděluje ty, kteří jsou zběhlí při řešení problémů, od těch, kteří nejsou. Rozvoj dovedností kritického myšlení vyžaduje praxi a nástroje, které vám pomohou logicky strukturovat argumenty před přijetím s rozhodnutím.
 10. Správa úloh
  Efektivní projektový manažer by měl být rovněž zběhlý při řízení úkolů. Tato dovednost zahrnuje schopnost sestavit seznamy úkolů a delegovat je při zachování absolutní kontroly nad projektem. Aby bylo možné tuto dovednost využít, musí se naučit proces vytváření seznamů. Rovněž by měly být vyvinuty strategie pro zajištění toho, aby jedna z nich byla neustále na prvním místě. Je známo, že čas dokončení projektu je vždy dle dohodnutého termínu.

Ještě jedna věc … smysl pro humor
Ačkoli to může znít absurdně, tato dovednost rozhodně není směšná, pokud jde o řízení projektu. Dobrý smysl pro humor je ve skutečnosti jednou z nejdůležitějších dovedností, které by projektový manažer mohl mít. Kromě toho, že člověku umožňuje vidět problém z alternativního hlediska, je účinný při snižování stresu manažerů i týmů. Uvolnění stresu umožňuje klíčovým lidem soustředit se na vytváření nápadů na rozdíl od práce v prostředí s napětím.

Source: https://financesonline.com/important-skills-project-manager/