Všichni se chceme v průběhu let zlepšovat a postupně si doplňovat mezery v oblastech našich projektů, které jsou nám méně známy. Od minulého roku jsem proto začal aktivně používat Coursera. Obsah kurzů je dobře zpracován a flexibilita online výuky zřejmě v době Covidové již nic nenahradí. Lze si udělat i certifikaci PM pod hlavičkou Google loga například zde.

Další zajímavé oblasti jako Analytika dat, Security a Machine learning je také velice obsáhle zdokumentována v jednotlivých kurzech.