Správná praxe: Hlavní obchodní sponzor by měl být identifikován na nejvyšší možné úrovni v organizaci a měl by být uveden v dokumentaci Definice projektu.

Pro každý projekt je potřeba definovat Steering Committee (řídící výbor), který bude funkční od začátku projektu. Steering Committee je odpovědný za přijímání všech klíčových rozhodnutí o projektu a měl by být složen z vedoucích pracovníků podniku.

Za projekt má konečnou odpovědnost předseda Steering Committee. Vedoucí projektu vede projekt a je plně odpovědný za realizaci projektu popsaného v dokumentu Definice projektu.

Keith Mathis ve svém článku Šest způsobů, jak dát řádné vedení projektu, nabízí tyto rady:

  • Vytvořte atmosféru důvěry
  • Vybudujte správný tým
  • Upřesněte vše pro svůj tým dopředu
  • Sledovat a poskytnout zpětnou vazbu
  • Udržujte komunikaci otevřenou
  • Mějte na paměti konečný cíl

Sponzor projektu, Steering committee a projektový manažer mají největší páky na dopad rozhodnutí s přímým dopadem na úspěšnost dokončení projektu.

Obvyklé chyby:

  • Ztráta času a peněz na projektech, které nemají dostatečnou podporu Sponzora a Steering Committee aby uspěly
  • Předpoklad že lidé který nejevý dostatečný zájem o projekt se zapojí a budou aktivní později
  • Nedostatečná komunikace se sponzorem k řádnému určováním směru a udržováním projektu na správné cestě

Poznámka: Než zahájíte svůj projekt, najděte angažovaného sponzora projektu, který má ve vaší organizaci dostatečný vliv. Váš sponzor projektu se ukáže jako neocenitelný, protože vám pomůže překonat překážky jakmile se objeví.

Jednoduše řečeno, projekt bez seniorního business sponzora je již od začátku ohrožen neúspěchem.