Úspěch každého projektu je přímo závislý na podmínkách které jsou definovány ve smlouvě. Z tohoto důvodu je dobré zapojit se do diskusí s pre-sales a sales teamem a jasně definovat smluvní podmínky za jakých bude projekt dodán. V průběhu biddingu pak dochází k různým změnám těchto podmínek v rámci vyjednávání obsahu, rozsahu zadání, časové dodací podmínky, platební podmínky, akceptace a záruk. Pakliže jste součástí teamu který se účastní takového jednání, je rozhodně dobré porozumět strategii vyjednávání, která vám ulehčí připravit si mantinely které by jste neměli překročit.

Jedna z mnoha dostupných knih která toto téma pokrývá je The Essentials of Contract Negotiation dostupná na Google nebo Amazon (levnější)

Forma školení s podobným obsahem v češtině je dostupná například od ePravo.cz

Co se v rámci aktuální přednášky dozvíte?
 

 • Jak se připravit na jednání.
 • Generální strategie jednání
  • Jak získat informace
  • Analyzovat tým protistrany
  • Jak prezentovat reference a zkušenosti,
  • Jak podat předchozí úspěchy
 • Jak postupovat při přípravě a koordinaci svého týmu a jak vést samotné jednání.
 • Jak co nejefektivněji identifikovat věcné cíle.
 • Vyjednávací techniky, styl a image.